Ergis

Zarząd

Tadeusz Nowicki (1958)

Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej (1983), tytuł doktora uzyskał w Ecole Nationale Superieure des Mines (Saint Etienne, 1988).Po rozpoczęciu kariery zawodowej we francuskim Ministerstwie Przemysłu w dziedzinie B+R rozpoczął aktywność zawodową w przemyśle metali szlachetnych, zakończoną w roli Dyrektora Technicznego Dywizji Platyny Engelhard-Clal, odpowiedzialnego za fabryki w Paryżu, Londynie i Amsterdamie. W styczniu 1998 roku zaangażował się w przetwórstwo tworzyw sztucznych w Polsce tworząc, w drodze fuzji i przejęć, Grupę Ergis, której jest Prezesem. Od 2007 roku jest Prezesem Zarządu Polskiego Związku Tworzyw Sztucznych (PZPTS)

Dodatkowe informacje znajdziemy tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Nowicki_(przemys%C5%82owiec).


Marek Kapłucha (1964)

Wiceprezes Zarządu

Absolwent wydziału ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczął w Interpegro-Lubex SA, gdzie po roku objął funkcję członka zarządu. W latach 1992-2009 związany z Kraft Foods Int., początkowo w Polsce, potem w Austrii. Przez ostatnich 9 lat tego okresu pracował w Kraft Foods East Adriatic Markets z siedzibą w Wiedniu, z odpowiedzialnością za sprzedaż do ośmiu krajów Europy Południowo-Wschodniej. Pracę w Kraft Foods zakończył w 2009 jako Dyrektor ds. handlu, członek zarządu. W tym samym roku objął stanowisko członka zarządu Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. z odpowiedzialnością za sprzedaż, zakupy surowców i logistykę, a następnie, po utworzeniu Grupy Azoty S.A., w latach 2013-16 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Grupy. Równolegle, w okresie 2013-16 pełnił funkcję wiceprezydenta Fertilizers Europe, z siedzibą w Brukseli. W roku 2018 pracował w Grupie Ergis jako doradca zarządu.

.