Ergis

Zarząd

Tadeusz Nowicki (1958)

Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej (1983), tytuł doktora uzyskał w Ecole Nationale Superieure des Mines (Saint Etienne, 1988).Po rozpoczęciu kariery zawodowej we francuskim Ministerstwie Przemysłu w dziedzinie B+R rozpoczął aktywność zawodową w przemyśle metali szlachetnych, zakończoną w roli Dyrektora Technicznego Dywizji Platyny Engelhard-Clal, odpowiedzialnego za fabryki w Paryżu, Londynie i Amsterdamie. W styczniu 1998 roku zaangażował się w przetwórstwo tworzyw sztucznych w Polsce tworząc, w drodze fuzji i przejęć, Grupę Ergis, której jest Prezesem. Od 2007 roku jest Prezesem Zarządu Polskiego Związku Tworzyw Sztucznych (PZPTS)

Dodatkowe informacje znajdziemy tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Nowicki_(przemys%C5%82owiec).


Jan Polaczek (1951)

Wiceprezes Zarządu

Ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od początku kariery zawodowej w 1975 roku, związany z handlem zagranicznym najpierw w Coopexim w Warszawie, a od 1985 do 1997 roku w Cefratex International w Paryżu, gdzie od 1986 roku pełnił funkcję Prezesa, Dyrektora Generalnego. Spółka reprezentowała interesy polskich central handlu zagranicznego jak Paged, Polcotex, Coopexim i Cepelia oraz takich producentów jak Fameg i Polamp-Piła rozwijając na dużą skalę współpracę z francuskimi sieciami wysyłkowymi takimi jak La Redoute, 3 Suisses, Quelle oraz sieciami m.in. Auchan, Carrefour, Habitat itp. Od 1998 r. związany z Grupą Ergis jako Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Handlowy w latach 1998-2000, a następnie od 2001 roku jako Dyrektor Pełnomocny nadzoruje sprawy eksportu.

.