Ergis

ERGIS, jedna z firm członkowskich Polskiego Związku przetwórców Tworzyw Sztucznych przekazała folię z której w dniach 3 - 28 kwietnia wyprodukowano ponad 7000 szt. przyłbic ochronnych.

Trafiły one do prawie 80 placówek medycznych i opiekuńczych.

 • Grupa ERGIS

  Wciąż doskonalimy się tak, by zrealizować nasze nadrzędne cele: zadowolenie klientów i najwyższą jakość

  Dowiedz się więcej
 • Ochrona środowiska

  Tworzywa sztuczne to ekologia i przyszłość

  Dowiedz się więcej
 • Zrównoważony rozwój

  Rozumiemy i doceniamy pojęcie kapitału ludzkiego

  Dowiedz się więcej

System zarządzania jakością

W Ergis świadomie realizujemy procesy, zgodnie ze światowymi normami ISO.

Odpowiedzialny pracodawca 2011 – 2015

Najnowsze komunikaty prasowe

24.10.2019, 11:27

Po trzech kwartałach 2019 roku Grupa Ergis prezentuje wyniki zbliżone do ubiegłorocznych

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, opublikowała wstępne wyniki po trzech kwartałach 2019 roku. Wyniki III kwartału 2019 roku były lepsze niż wypracowane rok wcześniej, dzięki czemu rentowność po trzech kwartałach jest zbliżona do zrealizowanej w 2018 roku. ...

29.07.2019, 11:58

Wstępne wyniki Grupy Ergis po I połowie 2019 roku: dalszy wzrost sprzedaży, ale niekorzystna sytuacja surowcowa wpływa na obniżenie rentowności

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, opublikowała wstępne wyniki po I połowie 2019 roku. W I połowie br. Grupa wypracowała sprzedaż o 1,4% wyższą niż w analogicznym okresie roku 2018, natomiast zysk operacyjny oraz inne wskaźniki rentowności uległy obniżeniu. ...

28.07.2019, 12:48

Incydent w Wąbrzeskiej fabryce

Ergis SA informuje, że 27 lipca ok. godz. 22 na terenie zakładu w Wąbrzeźnie interweniowały jednostki straży pożarnej. Interwencja ta wynikała z powstałego w jednej z hal produkcyjnych znacznego zadymienia, które było efektem przegrzania surowca w wyniku usterki technicznej. ...

Najnowsze informacje inwestorskie

21.05.2020, 07:46

Skonsolidowany raport roczny RS 2019

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2019Data: 21.05.2020 r. Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2019 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR 2019201820192018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów777 084 776 311 180 642 181 938 Zysk/strata na działalności operacyjnej22 288 21 970 5 181 5...

W kategorii: Raporty okresowe
21.05.2020, 07:36

Raport roczny R 2019

Tytuł raportu: Raport roczny R  2019Data: 21.05.2020 r. Numer raportu: Raport roczny R  2019 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR2019201820192018Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 500 919 482 894 116 444 113 172Zysk/strata na działalności operacyjnej 21 019 21 217 4 886 4 972Zysk/strata brutto 20...

W kategorii: Raporty okresowe
07.05.2020, 21:34

Złożenie wniosków dotyczących wycofania akcji ERGIS z obrotu na rynku regulowanym

Tytuł raportu: Złożenie wniosków dotyczących wycofania akcji ERGIS z obrotu na rynku regulowanym Data: 07.05.2020 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2020Podstawa prawnaArt. ...

W kategorii: Raporty bieżące
.