Ergis
 • Grupa ERGIS

  Wciąż doskonalimy się tak, by zrealizować nasze nadrzędne cele: zadowolenie klientów i najwyższą jakość

  Dowiedz się więcej
 • Ochrona środowiska

  Tworzywa sztuczne to ekologia i przyszłość

  Dowiedz się więcej
 • Zrównoważony rozwój

  Rozumiemy i doceniamy pojęcie kapitału ludzkiego

  Dowiedz się więcej

System zarządzania jakością

W Ergis świadomie realizujemy procesy, zgodnie ze światowymi normami ISO.

Odpowiedzialny pracodawca 2011 – 2015

Najnowsze komunikaty prasowe

17.04.2019, 15:03

Wyniki Grupy Ergis po 2018 roku: rosnąca sprzedaż, wyniki pod wpływem wzrostu cen surowców

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, opublikowała wyniki za 2018 rok. W minionym roku Grupa wypracowała sprzedaż o 3,5% wyższą niż  rok wcześniej, lecz wyniki na pozostałych poziomach obciążyły trudności na rynku twardych folii i laminatów do żywności. ...

07.11.2018, 22:30

Grupa Ergis po III kwartale 2018 roku: pogorszenie wyników, niesprzyjające warunki działalności w trzecim kwartale 2018

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, opublikowała wyniki wstępne za III kwartał 2018 roku. Są one, w ocenie zarządu, niezadowalające. Oprócz wzrostu kosztów wynagrodzeń wpływ na wyniki miały czynniki o charakterze nietrwałym, takie jak opóźnienie uzyskania pełnej sprawności nowej linii w fabryce w Berlinie i odbiegające od normalnej...

13.09.2018, 08:41

Wyniki Grupy Ergis po I półroczu 2018 roku - wzrost sprzedaży, rentowność pod presją

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, opublikowała raport za I półrocze 2018 roku. Przychody Grupy ERGIS wzrosły po pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku o 7,5 proc., do 398,5 mln zł. ...

Najnowsze informacje inwestorskie

18.04.2019, 00:20

Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku

Tytuł raportu: Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku Data: 18.04.2019 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 10/2019 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   Zarząd ERGIS S.A. informuje o zmianie terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za pierwszy kwartał 2019 roku...

W kategorii: Raporty bieżące
18.04.2019, 00:17

Rekomendacja Zarządu Spółki co do wypłaty dywidendy i podziału zysku uzyskanego w 2018 roku.

Tytuł raportu: Rekomendacja Zarządu Spółki co do wypłaty dywidendy i podziału zysku uzyskanego w 2018 roku. Data: 18.04.2019 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2019 Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. ...

W kategorii: Raporty bieżące
18.04.2019, 00:14

Skonsolidowany raport roczny RS 2018

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2018 Data: 18.04.2019 r. Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2018   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR     2018 2017 2018 2017     Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 776 311 749 558 181 938 176 587     Zysk/strata na działalności operacyjnej 21 970 33 537 5 149 7 901     Zysk/strata...

W kategorii: Raporty okresowe
.