Ergis

Tadeusz Nowicki (1958)

Absolwent Politechniki Warszawskiej (1983), tytuł doktora uzyskał w Ecole Nationale Superieure des Mines (Saint Etienne, 1988).Po rozpoczęciu kariery zawodowej we francuskim Ministerstwie Przemysłu w dziedzinie B+R rozpoczął aktywność zawodową w przemyśle metali szlachetnych, zakończoną w roli Dyrektora Technicznego Dywizji Platyny Engelhard-Clal, odpowiedzialnego za fabryki w Paryżu, Londynie i Amsterdamie. W styczniu 1998 roku zaangażował się w przetwórstwo tworzyw sztucznych w Polsce tworząc, w drodze fuzji i przejęć, Grupę Ergis, której jest Prezesem. Od 2007 roku jest Prezesem Zarządu Polskiego Związku Tworzyw Sztucznych (PZPTS)

Dodatkowe informacje znajdziemy tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Nowicki_(przemys%C5%82owiec).

.