Ergis

Tadeusz Iwanowski

Absolwent Politechniki Gdańskiej, w 1985 roku obronił doktorat na Uniwersytecie w Uppsali, był pracownikiem naukowym i docentem tego uniwersytetu, pracując również w firmach doradczych w Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Chinach i USA. Był prezesem Vistula Auxiliary Services AB, Fortuna Polska, Krajowego Towarzystwa Finansowego, ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe, członkiem zarządu Kostrzyn Paper S.A., członkiem rad nadzorczych WAZA Sp. z o.o., Stalexport S.A., Bonitex S.A., Dolnośląskie Towarzystwo Leasingowe S.A., Centralwings sp. z o.o. oraz Grupy Kęty S.A.. Zasiadał w Komisji Trójstronnej ds. społeczno-gospodarczych jako reprezentant Konfederacji Pracodawców Polskich. Pełnił funkcję prezesa Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej i Konsula Generalnego Honorowego Królestwa Szwecji w Gdańsku. 

.