Ergis

Katarzyna Górska - Bednarska

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Huddersfield University Business School w Wielkiej Brytanii, zdała egzaminy i jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz IIA (Institute of Internal Auditors), pełniła funkcję audytora finansowego/starszego konsultanta w Pricewaterhouse Coopers w Warszawie oraz Pricewaterhouse Coopers Deutsche Revision w Duesseldorfie. Katarzyna Górska-Bednarska pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego w Banku DnB Nord, obecnie jest menadżerem do spraw audytu wewnętrznego w DNB Bank Polska SA oraz członkiem rad nadzorczych Mera Pnefal i Mera Metal.  

.