Ergis

Centrum Badania Stabilności Ładunków ELSA

Powstałe w 2014 roku Centrum Badania Stabilności Ładunków ELSA (Ergis Load Stability Academy) wyposażono w specjalne urządzenia pomiarowe, dzięki którym sprawdza się, czy towary znajdujące się na paletach zostały na nich odpowiednio ułożone i zapakowane. Są to czujniki weryfikujące siły trzymające ładunek. W oparciu o wyniki testów wyeliminowane zostaje ryzyko uszkodzenia ładunku podczas transportu. W tym celu wykorzystywane są specjalne rampy, pozwalające na symulowanie gwałtownego hamowania pojazdu przewożącego ładunek zabezpieczony folią stretch nanoERGIS®.  Testowe palety są owijane przez programowalną owijarkę Robopac Cube.

Centrum Badania Stabilności Ładunków ELSA – jedyne takie miejsce w Polsce

Testy przeprowadzane w Centrum Badania Stabilności Ładunków ELSA pozwalają na dobranie optymalnej grubości folii dla specyficznych ładunków (inna dla kostki brukowej, inna dla butelek z wodą) oraz naciągu folii, by zoptymalizować siły trzymające. Dzięki tak indywidualnemu doborowi parametrów nasi klienci mogą mieć przekonanie, że ich ładunki będą bezpieczne w transporcie, a straty powstałe w jego trakcie nie wystąpią. Indywidualny dobór folii i optymalizacja naciągów dają naszym klientom wymierne oszczędności zużywanej folii oraz czasu, niezbędnego do przygotowania wysyłek do transportu. Badania są wykonywane zgodnie z europejskim standardem: EUMOS 40509.

Pracownicy Centrum Badania Stabilności Ładunków ELSA pomagają Klientom wybrać najlepsze w danym przypadku rozwiązania oraz przeprowadzają testy optymalizacyjne w ich siedzibach.

 

_MG_3509.jpg    _MG_3518.jpg  _MG_3534.JPG

_MG_3523.jpg             _MG_3492.jpg

 

Prezentacja na temat ELSA