Ergis
 • Grupa ERGIS

  Wciąż doskonalimy się tak, by zrealizować nasze nadrzędne cele: zadowolenie klientów i najwyższą jakość

  Dowiedz się więcej
 • Ochrona środowiska

  Tworzywa sztuczne to ekologia i przyszłość

  Dowiedz się więcej
 • Zrównoważony rozwój

  Rozumiemy i doceniamy pojęcie kapitału ludzkiego

  Dowiedz się więcej

System zarządzania jakością

W Ergis świadomie realizujemy procesy, zgodnie ze światowymi normami ISO.

Odpowiedzialny pracodawca 2014 – II etap ZSE VIII

Najnowsze komunikaty prasowe

02.04.2015, 15:07

Sytuacja surowcowa

Biorąc pod uwagę ogłoszenie przez wielu dostawców surowców do przetwórstwa tworzyw sztucznych "stanu siły wyższej" Europejska Konfederacja Przetwórców Tworzyw Sztucznych wydała zamieszczony poniżej komunikat, którego treść odzwierciedla przekonanie większości europejskich przetwórców tworzyw sztucznych, w tym Grupy ERGIS. ...

10.02.2015, 14:31

Grupa Ergis po 2014 roku: bardzo dobre wyniki po czterech kwartałach

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała po czterech kwartałach 2014 roku przychody w wysokości 667,4 mln zł (czyli o 0,9% niższe niż rok wcześniej), zysk operacyjny sięgający 31 mln zł (o 25,2% wyższy niż w 2013 roku) oraz rekordowy w historii Grupy zysk netto w wysokości 18,7 mln zł (wzrost o 64,3% w porównaniu z 2013 rokiem).Bardzo...

05.11.2014, 11:56

Grupa Ergis po trzech kwartałach 2014 roku: dobre wyniki finansowe pomimo niekorzystnych zjawisk rynkowych w III kwartale

Komunikat prasowy Warszawa, 5 listopada 2014 r. GRUPA ERGIS PO TRZECH KWARTAŁACH 2014 ROKU: DOBRE WYNIKI FINANSOWE POMIMO NIEKORZYSTNYCH ZJAWISK RYNKOWYCH W III KWARTALE Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała po III kwartałach 2014 roku przychody w wysokości 505,3 mln zł (czyli o 2,8% niższe niż rok wcześniej), zysk operacyjny...

Najnowsze informacje inwestorskie

30.04.2015, 09:08

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PEKAO S.A.

Tytuł raportu: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PEKAO S.A. Data: 30.04.2015 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2015Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd ERGIS S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 30 kwietnia 2015 roku Spółka podpisała aneks do "Umowy kredytu o linię...

W kategorii: Raporty bieżące
30.04.2015, 08:23

Skonsolidowany raport roczny RS 2014

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2014Data: 30.04.2015 r. Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2014 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR2014201320142013Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów667 531 673 263 159 342 159 882 Zysk/strata na działalności operacyjnej31 131 24 790 7 431 5 887...

W kategorii: Raporty okresowe
30.04.2015, 08:14

Raport roczny R 2014

Tytuł raportu: Raport roczny R  2014Data: 30.04.2015 r. Numer raportu: Raport roczny R  2014 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR 2014201320142013 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 391 631 406 592 93 484 96 555 Zysk/strata na działalności operacyjnej 19 736 16 141 4 711 3 833 Zysk/strata brutto ...

W kategorii: Raporty okresowe