Ergis
 • Grupa ERGIS

  Wciąż doskonalimy się tak, by zrealizować nasze nadrzędne cele: zadowolenie klientów i najwyższą jakość

  Dowiedz się więcej
 • Ochrona środowiska

  Tworzywa sztuczne to ekologia i przyszłość

  Dowiedz się więcej
 • Zrównoważony rozwój

  Rozumiemy i doceniamy pojęcie kapitału ludzkiego

  Dowiedz się więcej

System zarządzania jakością

W Ergis świadomie realizujemy procesy, zgodnie ze światowymi normami ISO.

Odpowiedzialny pracodawca 2014 – II etap ZSE VIII

Najnowsze komunikaty prasowe

13.05.2015, 11:07

Grupa Ergis po pierwszym kwartale 2015 roku. Bardzo dobre wyniki finansowe, realizacja inwestycji przed terminem.

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała po pierwszym kwartale 2015 roku przychody w wysokości blisko 165 mln zł (czyli o 0,7% wyższe niż w tym samym okresie rok wcześniej) ...

02.04.2015, 15:07

Sytuacja surowcowa

Biorąc pod uwagę ogłoszenie przez wielu dostawców surowców do przetwórstwa tworzyw sztucznych "stanu siły wyższej" Europejska Konfederacja Przetwórców Tworzyw Sztucznych wydała zamieszczony poniżej komunikat, którego treść odzwierciedla przekonanie większości europejskich przetwórców tworzyw sztucznych, w tym Grupy ERGIS. ...

10.02.2015, 14:31

Grupa Ergis po 2014 roku: bardzo dobre wyniki po czterech kwartałach

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała po czterech kwartałach 2014 roku przychody w wysokości 667,4 mln zł (czyli o 0,9% niższe niż rok wcześniej), zysk operacyjny sięgający 31 mln zł (o 25,2% wyższy niż w 2013 roku) oraz rekordowy w historii Grupy zysk netto w wysokości 18,7 mln zł (wzrost o 64,3% w porównaniu z 2013 rokiem).Bardzo...

Najnowsze informacje inwestorskie

01.07.2015, 15:30

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

Tytuł raportu: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Data: 01.07.2015 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2015Podstawa prawnaArt. 56 ust. ...

W kategorii: Raporty bieżące
23.06.2015, 17:58

Umowa znacząca - złożenie kolejnych zamówień.

Tytuł raportu: Umowa znacząca - złożenie kolejnych zamówień.Data: 23.06.2015 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2015Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweZarząd ERGIS S.A. informuje, że Emitent i jego spółka zależna MKF-Ergis Sp. z o.o. ...

W kategorii: Raporty bieżące
10.06.2015, 11:26

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ERGIS S.A. w dniu 9 czerwca 2015 roku.

Tytuł raportu: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ERGIS S.A. w dniu 9 czerwca 2015 roku.Data: 10.06.2015 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2015Podstawa prawnaArt. ...

W kategorii: Raporty bieżące