Ergis
 • Grupa ERGIS

  Wciąż doskonalimy się tak, by zrealizować nasze nadrzędne cele: zadowolenie klientów i najwyższą jakość

  Dowiedz się więcej
 • Ochrona środowiska

  Tworzywa sztuczne to ekologia i przyszłość

  Dowiedz się więcej
 • Zrównoważony rozwój

  Rozumiemy i doceniamy pojęcie kapitału ludzkiego

  Dowiedz się więcej

System zarządzania jakością

W Ergis świadomie realizujemy procesy, zgodnie ze światowymi normami ISO.

Odpowiedzialny pracodawca 2011 – 2015

Najnowsze komunikaty prasowe

16.06.2016

wzp.org.pl „Wspólna deklaracja biznesu z Polski i Niemiec” - deklaracja została podpisana przez przedstawicieli biznesu z Polski i Niemiec na zakończenie Polsko - Niemieckiego Szczytu Biznesu „Razem na rzecz lepszej Europy", który odbywał się w Warszawie z okazji 25 rocznicy podpisania Traktatu o Przyjaźni i Dobrym Sąsiedztwie. ...

13.06.2016

Parkiet „Giełdowe spółki chętnie inwestuj ą w rozwój szkolnictwa zawodowego” - giełdowe spółki od wielu lat wspierają rozwój szkolnictwa, zwłaszcza zawodowego, gdyż to przynosi wymierne korzyści. Przede wszystkim w ten sposób pozyskują wysoko wykwalikowanych pracowników, zmotywowanych do pracy w danej firmie. ...

10.06.2016

Parkiet „Reorganizacja potrwa rok” - Ergis przeprowadzi reorganizację grupy kapitałowej. Będzie ona dokonana wraz z fuzją niemieckich firm zależnych MKF-Ergis oraz Schimanski-Ergis. Celem reorganizacji, która pochłonie około 0,5 mln zł, jest uproszczenie zależności między firmami z grupy produkującymi twarde folie opakowaniowe. ...

Najnowsze informacje inwestorskie

23.06.2016, 22:11

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na WZA ERGIS S.A. w dniu 23 czerwca 2016 roku.

Tytuł raportu: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na WZA ERGIS S.A. w dniu 23 czerwca 2016 roku. Data: 23.06.2016 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 28/2016  Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % Zarząd Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy przekroczyli 5% ogólnej liczby...

W kategorii: Raporty bieżące
23.06.2016, 21:58

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

Tytuł raportu: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Data: 23.06.2016 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2016 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Zarząd ERGIS S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23 czerwca 2016 roku Emitent oraz spółka zależna MKF-Ergis Sp. z o.o. ...

W kategorii: Raporty bieżące
23.06.2016, 21:46

Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą programu inwestycyjnego Emitenta

Tytuł raportu: Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą programu inwestycyjnego Emitenta Data: 23.06.2016 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 26/2016 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zarząd Ergis S.A. informuje, że na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza zaakceptowała wniosek Zarządu i upoważniła go do nabycia przez ERGIS...

W kategorii: Raporty bieżące