Ergis
 • Grupa ERGIS

  Wciąż doskonalimy się tak, by zrealizować nasze nadrzędne cele: zadowolenie klientów i najwyższą jakość

  Dowiedz się więcej
 • Ochrona środowiska

  Tworzywa sztuczne to ekologia i przyszłość

  Dowiedz się więcej
 • Zrównoważony rozwój

  Rozumiemy i doceniamy pojęcie kapitału ludzkiego

  Dowiedz się więcej

System zarządzania jakością

W Ergis świadomie realizujemy procesy, zgodnie ze światowymi normami ISO.

Odpowiedzialny pracodawca 2011 – 2015

Najnowsze komunikaty prasowe

11.02.2016, 09:41

Grupa Ergis publikuje raport za czwarty kwartał 2015 r. Wyniki nie odbiegają istotnie od wcześniej opublikowanych wyników wstępnych.

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej opublikowała skonsolidowany raport  za czwarty  kwartał 2015 roku. Zawarte w nim wyniki  nie odbiegają istotnie od opublikowanych w dniu 19 stycznia 2016 roku wyników wstępnych. ...

21.01.2016, 10:13

Wstępne wyniki Grupy Ergis za cztery kwartały 2015 r.: Najwyższy w historii EBITDA mimo niekorzystnych zjawisk rynkowych, utworzenie odpisów aktualizacyjnych, plany wypłaty dywidendy i skupu akcji własnych.

Według wstępnych wyników Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała po czterech kwartałach 2015 roku przychody w wysokości 674,8 mln zł (o 1,1% wyższe niż rok wcześniej), zysk operacyjny na poziomie 31,1 mln zł (porównywalny do osiągniętego w 2014 roku), oraz EBITDA w wysokości 55,5 mln zł (wzrost o 4,3%). ...

15.10.2015, 18:17

Wstępne wyniki Grupy Ergis za III kwartał 2015. Negatywny wpływ niekorzystnych zjawisk rynkowych.

Według wstępnych wyników Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała w III kwartale 2015 roku przychody w wysokości 167,6 mln zł (o 1,2% niższe niż rok wcześniej), zysk operacyjny na poziomie 3,8 mln zł (o 50,0% niższy niż w III kwartale 2014 roku), zysk brutto w kwocie 2,5 mln zł (59,7% niższy w porównaniu rok do roku), EBITDA w wysokości 10,5 mln zł (21,0% niższy niż w analogicznym okresie 2014 r.) oraz zysk netto na poziomie 2,2 mln zł (spadek o 58,5% w porównaniu z III kwartałem ubiegłego roku).

Najnowsze informacje inwestorskie

28.04.2016, 08:56

Skonsolidowany raport roczny RS 2015

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2015 Data: 28.04.2016 r. Numer raportu: Skonsolidowany raport roczny RS  2015                 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR     2015 2014 2015 2014     Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 675 100 667 531 161 322 159 342     Zysk/strata na działalności operacyjnej 30 223 31 131 7 222 7 431     Zysk/strata...

W kategorii: Raporty okresowe
28.04.2016, 08:26

Raport roczny R 2015

Tytuł raportu: Raport roczny R  2015 Data: 28.04.2016 r. Numer raportu: Raport roczny R  2015                 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR     2015 2014 2015 2014     Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 406 387 391 631 97 110 93 484     Zysk/strata na działalności operacyjnej 25 685 19 736 6 138 4 711     Zysk/strata brutto - 21 876 17...

W kategorii: Raporty okresowe
29.03.2016, 16:37

Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PEKAO S.A.

Tytuł raportu: Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z PEKAO S.A. Data: 29.03.2016 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2016   Podstawa prawna                   Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe       Zarząd ERGIS S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał zwrot podpisanego przez Bank PEKAO S.A. aneksu do "Umowy kredytu...

W kategorii: Raporty bieżące