Ergis
 • Grupa ERGIS

  Wciąż doskonalimy się tak, by zrealizować nasze nadrzędne cele: zadowolenie klientów i najwyższą jakość

  Dowiedz się więcej
 • Ochrona środowiska

  Tworzywa sztuczne to ekologia i przyszłość

  Dowiedz się więcej
 • Zrównoważony rozwój

  Rozumiemy i doceniamy pojęcie kapitału ludzkiego

  Dowiedz się więcej

System zarządzania jakością

W Ergis świadomie realizujemy procesy, zgodnie ze światowymi normami ISO.

Odpowiedzialny pracodawca 2011 – 2015

Najnowsze komunikaty prasowe

15.10.2015, 18:17

Wstępne wyniki Grupy Ergis za III kwartał 2015. Negatywny wpływ niekorzystnych zjawisk rynkowych.

Według wstępnych wyników Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała w III kwartale 2015 roku przychody w wysokości 167,6 mln zł (o 1,2% niższe niż rok wcześniej), zysk operacyjny na poziomie 3,8 mln zł (o 50,0% niższy niż w III kwartale 2014 roku), zysk brutto w kwocie 2,5 mln zł (59,7% niższy w porównaniu rok do roku), EBITDA w wysokości 10,5 mln zł (21,0% niższy niż w analogicznym okresie 2014 r.) oraz zysk netto na poziomie 2,2 mln zł (spadek o 58,5% w porównaniu z III kwartałem ubiegłego roku).

27.08.2015, 11:38

Grupa Ergis po pierwszej połowie 2015 roku. Bardzo dobre wyniki finansowe, wyraźna poprawa rentowności.

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała po pierwszej połowie 2015 roku przychody w wysokości blisko 345,5 mln zł (czyli o 2,9% wyższe niż w tym samym okresie rok wcześniej). ...

13.05.2015, 11:07

Grupa Ergis po pierwszym kwartale 2015 roku. Bardzo dobre wyniki finansowe, realizacja inwestycji przed terminem.

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, zanotowała po pierwszym kwartale 2015 roku przychody w wysokości blisko 165 mln zł (czyli o 0,7% wyższe niż w tym samym okresie rok wcześniej) ...

Najnowsze informacje inwestorskie

05.11.2015, 08:21

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015

Tytuł raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2015Data: 05.11.2015 r. Numer raportu: Skonsolidowany raport kwartalny QSr  3/2015 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco /...

W kategorii: Raporty okresowe
23.10.2015, 14:36

Zawarcie umowy znaczącej z ING Bank Śląski S.A. – podpisanie aneksu do umowy kredytowej.

Tytuł raportu: Zawarcie umowy znaczącej z ING Bank Śląski S.A. – podpisanie aneksu do umowy kredytowej.Data: 23.10.2015 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2015Podstawa prawnaArt. ...

W kategorii: Raporty bieżące
15.10.2015, 17:18

Wstępne wyniki finansowe Grupy Ergis za III kwartał 2015 roku.

Tytuł raportu: Wstępne wyniki finansowe Grupy Ergis za III kwartał 2015 roku. Data: 15.10.2015 r. Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2015Podstawa prawnaArt. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweMimo, iż dotychczas Grupa ERGIS nie praktykowała podawania do wiadomości publicznej prognoz ani wstępnych wyników, zarząd Emitenta...

W kategorii: Raporty bieżące